Ubezpieczenie samochodu

Niezależnie od tego, jakim autem jeździsz, ile masz lat i gdzie mieszkasz, zawsze dbamy o to, aby znaleźć dla Ciebie najlepszą cenę ubezpieczenia.

Produkty dostępne w naszej ofercie

OC
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
AC
Elastyczna oferta ubezpieczenia od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu.
NNW kierowcy i pasażera
Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu.
Assistance samochodowy
Pomoc w razie awarii oraz unieruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia. Pojazd zastępczy bez warunku holowania uszkodzonego pojazdu, jak również świadczenia dodatkowe (kontynuacja podróży lub zakwaterowania).
Ubezpieczenie szyb
Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej lub stłuczonej szyby w samochodzie.
Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego
Ochrona dodatkowych urządzeń i elementów zamontowanych w pojeździe, np. nawigacji satelitarnej lub fotelika samochodowego.
Ochrona utraty zniżki
Utrzymanie posiadanej zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne, także po szkodzie.
 

Kochasz jeździć samochodem?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, a my zapewnimy Ci zindywidualizowane oferty, w konkurencyjnej cenie.
 

Ubezpieczenie domu i mieszkania

Wiemy, że nie ma drugiego takiego miejsca, jak dom, od dachu do piwnicy. To w nim rodzą się najwspanialsze wspomnienia, zbiera się rodzina i przyjaciele, toczy się większość naszego życia. Bycie właścicielem własnych "4 kątów" nie jest łatwe, ale ich ochrona może już być. Wybierzemy dla Ciebie odpowiednie, spersonalizowane ubezpieczenie.

Produkty dostępne w naszej ofercie

Mieszkanie / dom od ognia i zdarzeń losowych
Rozbudowane warianty ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i ognia. Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu. Możliwość ubezpieczenia domu bez odbioru technicznego w chwili ubezpieczenia. Brak rozróżnienia na budynki palne i niepalne, brak zwyżki za klasę palności.
Mieszkanie / dom od kradzieży
Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania oraz wandalizm. Brak zwyżki za parter.
OC w życiu prywtnym
Ubezpieczenie NNW obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów podczas użytkowania pojazdu.
NNW
Nowy zakres ubezpieczeniowy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, obejmujący m.in. zawał, nowotwór i niezdolność do pracy w wykonywanym zawodzie, z sumą ubezpieczenia nawet 500 000 zł.
OC Najemcy
OC Najemcy to produkt chroniący właściciela lokalu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobą trzecim przez Najemcę lub jego współlokatorów.
Dom w budowie
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje znajdujące się w trakcie budowy domy jednorodzinne, a także: garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury i mienia ruchomego. Ubezpieczenie można rozszerzyć o ochronę szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju.
Dom letniskowy
Domki letniskowe wraz ze stałymi elementami oraz mieniem ruchomym objęte są ochroną od m.in. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, zapadania lub osunięcia się ziemi, lawiny, zalania, huraganu i gradu.
 

Ubezpiecz to, co dla Ciebie jest najważniejsze.

Odpowiedz na kilka prostych pytań, a my znajdziemy dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie, w konkurencyjnej cenie.
 

Ubezpieczenie podróży

Kompleks ubezpieczeń, które zapewniają kompleksową ochronę w trakcie wyjazdu. Przeznaczone dla osób wyjeżdżających za granicę, podróżujących zarówno prywatnie, jak i służbowo.

Ubezpieczenie, w zależności od wariantu może obejmować:

Pomoc i leczenie za granicą
Niezbędna i natychmiastowa pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne.
Assistance
Usługi mające na celu przywrócenie Ubezpieczonemu stanu zdrowia umożliwiającego powrót do Polski lub kontynuowanie podróży.
NNW
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków.
OC w życiu prywtnym
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną w ramach czynności życia prywatnego z opcją ubezpieczenia oc instruktora sportu.
Bagaż
Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie.
Rehabilitacja
Organizacja i pokrycie kosztów indywidualnego planu rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku.
Sport Assistance
Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków.
Sprzęt sportowy
Ubezpieczenie sprzętu sportowego od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
 

Wybierasz się w podróż?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, a my znajdziemy dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie, w konkurencyjnej cenie.
 

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Ubezpieczenia na życie zapewniają wysoki poziom ochrony Klienta i zabezpieczenie finansowe jego bliskich. Zaś programy inwestycyjno - rentowne pozwalają zabezpieczyć ich przyszłość.

Ubezpieczenia zdrowia i życia mogą obejmować

Niezdolność do pracy
Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy.
Całkowita niezdolność do pracy w NW
Zapewnienie ubezpieczonemu dodatkowego wsparcia finansowego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego całkowitą niezdolność do pracy.
Trwałe inwalidztwo w NW
Wsparcie finansowe ubezpieczonego w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku powodującego trwałe inwalidztwo.
Śmierć
Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w przypadku jego śmierci wskutek wypadku bądź choroby.
Śmierć w NW
Finansowe zabezpieczenie bliskich ubezpieczonego w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Inwestycja
Możliwość powiększenia oszczędności dzięki inwestycjom w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe na ryzyko klienta.
 

Kochasz swoich bliskich?

Odpowiedz na kilka prostych pytań, a my znajdziemy dopasowane do Twoich potrzeb ubezpieczenie, w konkurencyjnej cenie.
 

Nasi partnerzy